نوشتنم نمی‌آید

همانم است که اگر شما هم به جای من بودید همانتان می‌شد.

(برگرفته از کلیدر)

Advertisements
این نوشته در روزانه ارسال شده. این نوشته را نشانه‌گذاری کنید.